Viziune

Viziunea Asociaţiei se regăseşte în principiile care au stat la baza constituirii ei și care ghidează toate activităţile sale:

Principiul coerenţei – manifestat prin fidelitatea faţă de tradiţia textelor patristice, reliefată în subtitlul Asociaţiei: Pentru o ştiinţă a sufletului întru Tradiţie.
Principiul anamnetic – manifestat prin reamintirea şi transpunerea într-un discurs contemporan a concepţiei patristice cu privire la om, înţeles în unitatea sa de trup şi suflet.
Principiul deschiderii – manifestat prin accesibilizarea universalităţii mesajului patristic tuturor categoriilor interesate, indiferent de specificităţile acestora.