ASOCIAȚIA DE PSIHOLOGIE PATRISTICĂ PRAXIS

PENTRU O ȘTIINȚĂ A SUFLETULUI ÎNTRU TRADIȚIE

• Este necesar să scrieți un email pe adresa noastră contact@patristicpsychology.com în care să descrieți în mare problema cu care vă confuntați și să lăsați un număr de telefon, unde să puteți fi contactat direct.

• În cel mai scurt timp, veți fi contactat telefonic. Dacă problema dv. intră în aria noastră de competență, veți fi programat pentru o ședință de evaluare, în cadrul căreia se va stabili cum vă putem susține în continuare.

• Pentru a beneficia de ședințe individuale este necesar să fiți/deveniți Simpatizant Activ al Asociației. Cu privire la acestea, veți fi informat în cadrul primei ședințe de evaluare.

• Înainte de a ne transmite o solicitare, vă recomandăm să luați contact cu universul domeniului și metodei noastre, audiind interviurile din secțiunea: EMISIUNI

• Pentru mai multe informații accesați secțiunea: FORMARE – PUBLICUL LARG

• Cursurile din Asociația noastră urmează în mod obișnuit structura calendarului academic: octombrie-iunie (excepțional iulie).

• Organizarea lor depinde de aprobarea Board-ului Asociației pentru anul academic respectiv, ceea ce înseamnă că ele nu sunt organizate cu o regularitate anuală.

• Dacă se decide organizarea unui curs în luna octombrie a anului curent, pe timpul verii vă puteți aștepta să găsiți informațiile necesare afișate pe site la secțiunea: CURSURI și pe paginile noastre de socializare.

• Pentru a putea participa la cursurile noastre, este necesar să fiți/deveniți Simpatizant Activ al Asociației.

• Pentru mai multe informații accesați secțiunea: SIMPATIZANT, Ce înseamnă să fii Simpatizant Activ al Asociației?, De ce anume beneficiază Simpatizantul Activ?

• Înainte de a ne transmite o solicitare, vă recomandăm să luați contact cu universul domeniului și metodei noastre, audiind interviurile din secțiunea: EMISIUNI

Da. Cursurile și ședințele noastre de formare individuală se țin și în format online.

Nu. Cursurile oferă o metodă de lucru cu sine, o viziune asupra vieții, un mod de a trăi în lume și de a interacționa cu ceilalți, aspecte ce necesită un timp mai îndelungat și o practică constantă, pentru a obține rezultate.

• Da. Cursurile noastre au fost încă de la început accesate de preoți/monahi/monahii. Trebuie ținut cont de faptul că aceste cursuri de dezvoltare personală presupun parcurgerea unor exerciții aplicate la propria persoană, ce pot fi: individuale, în perechi, în sub-grup sau în grup mare.

• De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că aceste cursuri sunt de obicei organizate pe parcursul unei sâmbete, o dată pe lună, în intervalul orar 9 -17, timp pe care trebuie să vi-l eliberați doar pentru această activitate. Calendarul cursurilor este organizat ținând cont de principalele sărbători religioase și este anunțat cu un an înainte, astfel încât să vă puteți planifica din timp prezența la curs. La momentul actual, participarea la curs se face doar online și necesită un calculator cu o bună conexiune la internet și funcționalitate audio-video.

• Pentru înscriere la curs accesați: Când se vor mai organiza cursuri și cum mă pot înscrie la ele?

• De-a lungul timpului am primit nenumărate solicitări în acest sens, în țară și în străinătate, iar câtorva dintre ele le-am dat curs sub forma unor ateliere de lucru.

• Experiența ne-a arătat că Asociația noastră poate veni în întâmpinarea unei astfel de solicitări, pe baza unei cereri în care solicitanții își expun în mod concret nevoile pe care și le-au identificat. Acest lucru permite conceperea unor soluții adaptate nevoilor solicitanților și totodată eficiente sub aspectul intervenției și al timpului.

• Pentru mai multe informații accesați: Cum pot colabora cu Asociația?

Pentru informații, accesați secțiunea: FORMARE - FORMATORI

• Asociația a furnizat timp de patru ani (2014-2018) cursuri de specialitate și consiliere pentru specialiști (din spectrul psihologie, teologie, medicină). Începând cu vara anului 2018 aceste cursuri au fost suspendate, iar noul Board al Asociației a modificat procedura de acreditare a formatorilor din cadrul Asociației noastre (pentru detalii accesați secțiunea: FORMARE - FORMATORI).

• Asociația urmează și este fidelă principiului patristic conform căruia: „Nu poți fi doctor al altuia, dacă nu ești doctor pentru tine însuți”, principiu conducător și criteriu eliminatoriu în ceea ce înseamnă formarea de specialiști în domeniul nostru.

• Cursurile desfășurate în perioada 2014-2018 au un pronunțat caracter aplicativ și vizează, pe lângă acumularea de noțiuni de psihologie patristică, dobândirea de competențe și abilități ființiale, atât pentru dezvoltarea personală a specialistului, cât și pentru formarea acestuia în domeniul nostru de activitate.

• În urma desfășurării acestor cursuri, în absența unui praxis personal al cursanților care presupune aplicarea cunoștințelor nou-dobândite în primul rând în propria viață, nici unul dintre participanți nu s-a calificat pentru a primi acreditare din partea Asociației noastre în perioada 2014-2018.

• Pentru detalii privind noua procedură de acreditare a formatorilor din cadrul Asociației noastre accesați secțiunea: FORMARE - FORMATORI.

• Parcurgerea oricăruia dintre cursurile noastre NU presupune în mod automat obținerea unei diplome de participare sau a altei forme de certificare. Aplicarea în viața personală a cunoașterii împărtășite de către Președintele Asociației, Dr. Psih. Simona Ciobanu, reprezintă certificarea în viu a parcurgerii corecte a cursurilor noastre de specialitate.

• Formarea/certificarea specialiștilor în Asociația noastră urmează traseul descris în secțiunea: FORMARE - FORMATORI

• Indiferent de tipul de pregătire profesională deținut în prezent, toate persoanele care doresc să beneficieze de expertiza Asociației, trebuie să devină Simpatizant Activ (vezi secțiunea: SIMPATIZANT).

• Din rândul Simpatizanților Activi, în funcție de nivelul de asumare al praxis-ului personal, se recrutează Voluntarii Praxis (vezi: Cum pot deveni Voluntar Praxis?). Într-o etapă ulterioară, aceștia pot deveni membri ai Asociației, pe baza unei cereri și a unei evaluări interne.

• Pentru a participa la proiectele din cadrul Asociației este necesar să fiți/deveniți Simpatizant Activ.

• Pentru mai multe informații accesați secțiunea: SIMPATIZANT, Ce înseamnă să fii Simpatizant Activ al Asociației?, De ce anume beneficiază Simpatizantul Activ?

• Invitațiile de colaborare de orice fel, pe parte editorială sau pentru participări la conferințe/tabere de vară/simpozioane/colocvii /proiecte/cursuri, etc., în țară și/sau străinătate, se adresează în scris Board-ului Asociației, la adresa de email: contact@patristicpsychology.com

• Orice solicitare de colaborare trebuie să cuprindă următoarele informații: 1. tipul de proiect (publicații/conferință/curs/atelier, etc.); 2. nevoile identificate; 3. beneficiarii; 4. durata; 5. frecvența; 6. locul desfășurării; 7. costurile implicate.

• Vă rugăm să țineți cont de faptul că Asociația lucrează cu o agendă stabilită cu cel puțin un an înainte, iar posibilitatea de a răspunde la noi invitații depinde de:

  1. tipul de proiect propus;
  2. timpul necesar pregătirii și implementării lui;
  3. coerența cu strategia Asociației pentru anul în curs;
  4. costurile proiectului asumate de solicitant și cele pe care Asociația ar trebui să și le asume;
  5. disponibilitatea de timp a Asociației.
English

 © 2021 Asociația de Psihologie Patristică Praxis
@Textele de autor ce apar pe pagina Asociației noastre sunt protejate de legea dreptului de autor și nu este permisă copierea lor integrală sau parțială fără citarea sursei.