Misiune / Obiective

Misiunea Asociaţiei

  • Este de a promova domeniul, principiile şi metodele de psihologie patristică atât la nivel naţional cât și internaţional.
  • Asociaţia de Psihologie Patristică Praxis vine să umple golul creat de inexistenţa pe piaţa românească şi internaţională a unei abordări sistematice, riguros cercetate şi coerente cu tradiţia biblică şi patristică privitoare la sufletul uman.

Obiectivele Asociaţiei sunt concretizate în activităţi precum:

  • Activităţi de cercetare intra şi interdisciplinară ce oferă o platformă de studiu preponderent pentru specialiştii din domeniile de teologie şi psihologie cât şi medicină, filozofie, istorie, limbi clasice, litere, asistenţă socială, drept etc., în funcţie de tipul de cercetări şi proiecte întreprinse;
  • Activităţi de informare a specialiştilor şi a opiniei publice cu privire la conceptul, metodele şi principiile ce stau la baza psihologiei patristice;
  • Organizarea de cursuri, seminarii, conferinţe, simpozioane, dezbateri publice, tabere, şcoli de vară etc.;
  • Formarea de specialişti în acest domeniu prin organizarea de cursuri de formare profesională pentru adulți;
  • Realizarea, traducerea, editarea şi difuzarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, cercetări, materiale de instruire și promovare, etc.
  • Acordarea de consultanţă, consiliere, mediere şi asistenţă în conformitate cu scopul asociaţiei;
  • Dezvoltarea de programe proprii şi/sau în regim de colaborare și parteneriat cu instituţiile de învăţământ şi autorităţile administrației publice și private din ţară şi străinătate, sau alte organizaţii similare, cu aplicabilitate în domenii precum: educaţie, asistenţă socială, sănătate etc.