ASOCIAȚIA DE PSIHOLOGIE PATRISTICĂ PRAXIS

PENTRU O ȘTIINȚĂ A SUFLETULUI ÎNTRU TRADIȚIE

CURS ATELIER

MANAGEMENTUL EMOȚIILOR

MOTTO-UL sub care se desfășoară toate cursurile noastre de dezvoltare personală este: ‚Cunoașterea adâncește și sporește taina’ – Dr. Psih. Simona Ciobanu

Președintele Asociației noastre, Dr. Psih. Simona Ciobanu, a așezat sub acest motto întreaga activitate de cercetare, creare și redare a cursurilor de dezvoltare personală, încă de la susținerea primului curs despre cunoașterea de sine, începând cu anul 2018.  

PRINCIPIUL PATRISTIC CĂLĂUZITOR care stă la baza desfășurării cursurilor și a metodei de lucru lăuntric este acesta: ‚Binele nu este bine dacă nu este făcut bine’.

METODĂ 

Cursul este realizat în cadrul Asociației de către Drd. Alexandru Nechifor și Dr. Psih. Simona Ciobanu, începând cu anul 2020. 

Temele modulelor au fost alese pe baza observării nevoilor de dezvoltare personală ale Simpatizanților Activi, în urma parcurgerii primilor doi ani de cursuri. 

Toate modulele referitoare la emoții au în comun tratarea următoarelor aspecte:

 1. Identificarea corectă a emoțiilor;
 2. Managementul lor;
 3. Vindecarea puterilor sufletești afectate de prezența emoțiilor în exces sau deficit. 

 

Etapele conceperii cursului:

 1. Cercetarea interdisciplinară a fiecărei teme în parte;
 2. Selectarea liniilor de intervenție cu impact direct în planul dezvoltării personale;
 3. Conceperea exercițiilor aplicative au drept scop: vederea de sine, identificarea și soluționarea diferitelor blocaje, activarea resortului de schimbare personală, etc. Exercițiile sunt aplicate la propria persoană și pot fi: individuale, în perechi, în sub-grup sau de grup; 
 4. Elaborarea clarificărilor conceptuale menite să fixeze înțelesurile corecte ale realităților cu care persoana este pusă în contact. 

 

OBIECTIVE 

 1. Dezvoltarea și exersarea unor abilități ființiale după principiile psihologiei patristice;
 2. Crearea unei comunități ca mediu-susținător al creșterii lăuntrice individuale. 

 

TEMATICĂ 

Vă prezentăm mai jos, cu titlu de exemplificare, câteva dintre temele abordate în cadrul cursului: 

 • Anatomia trăirii. Studiu de caz: emoția de nemulțumire; 
 • Emoția Adevărului și emoția minciunii – raportări antitetice;
 • Emoția de empatie. Cadrele sănătoase. Patologii în exces și deficit;
 • Emoția bucuriei. Cum să o conținem. Patologii în exces și deficit;
 • Emoția tristeții. Patologii în exces și deficit;
 • Formele durerii și experierea ei. Patologii în exces și deficit;
 • Emoția de umilință. Patologii în exces și deficit; 
 • Împrăștierea. Raportări antitetice cu smerenia. 

 

ORGANIZARE 

 • Cursul este structurat în nouă module;
 • Urmează, în mod obișnuit, structura calendarului academic (octombrie–iunie); pentru mai multe informații vezi: Când se vor mai organiza cursuri și cum mă pot înscrie la ele?
 • Pot fi organizate în format fizic și/sau online;
 • Participarea la curs impune frecventarea tuturor modulelor, semnarea unui Regulament de curs și a unui Acord de confidențialitate;
 • Cursul este profund formator și transformator. Pentru atingerea scopului acestuia sunt necesare respectarea Regulilor de protecție a lucrării lăuntrice și urmarea unui praxis personal. Prin urmare, se impune o alegere conștientă și responsabilă a acestuia.
 • Parcurgerea cursului NU presupune obținerea unei diplome de participare sau a altei forme de certificare.

 

ACCESUL LA CURS 

 • Cursul poate fi accesat de persoanele care au deja sau dobândesc calitatea de Simpatizant Activ al Asociației; 
 • Au prioritate cei care dețin deja statutul de Simpatizant Activ, indiferent de tipul de pregătire profesională anterioară; 
 • Cei care dobândesc calitatea de Simpatizant Activ odată cu înscrierea la acest curs, vor parcurge în plus, în cadrul etapei de selecție, și un interviu preliminar;
 • Pentru mai multe informații accesați secțiunea: SIMPATIZANT.

 

LEGĂTURI 

Pentru mai multe informații vezi următoarele secțiuni din site: 

English
 © 2021 Asociația de Psihologie Patristică Praxis @Textele de autor ce apar pe pagina Asociației noastre sunt protejate de legea dreptului de autor și nu este permisă copierea lor integrală sau parțială fără citarea sursei.