ASOCIAȚIA DE PSIHOLOGIE PATRISTICĂ PRAXIS

PENTRU O ȘTIINȚĂ A SUFLETULUI ÎNTRU TRADIȚIE

Principiul patristic călăuzitor urmărit îndeaproape în procesul de formare al formatorilor este acesta: ‚Nu poți deveni doctor al altuia, dacă nu ești doctor pentru tine însuți’.

Noua procedură de acreditare a formatorilor aprobată de Board-ul Asociației începând cu vara anului 2018 se întemeiază pe experiența cursurilor dedicate specialiștilor în perioada 2014-2018 și reflectă responsabilitatea pe care poziția de formator o implică:

1. Dobândirea statutului de SIMPATIZANT ACTIV (vezi secțiunea: SIMPATIZANT).

2. FORMAREA INDIVIDUALĂ (vezi secțiunea: FORMARE - PUBLICUL LARG).

3. Parcurgerea cursurilor de DEZVOLTARE PERSONALĂ, puse la dispoziție de Asociație (vezi secțiunea: DEZVOLTARE PERSONALĂ).

4. Dobândirea statutului de VOLUNTAR PRAXIS și implicarea în activitățile Clubului VoP (vezi secțiunea CUM POT DEVENI VOLUNTAR PRAXIS?).

5. Parcurgerea cursurilor de PSIHOLOGIE PATRISTICĂ, puse la dispoziție de Asociație (vezi secțiunea PSIHOLOGIE PATRISTICĂ).

6. PROPUNEREA PENTRU EVALUAREA INTERNĂ prin numire de către unul din membrii Board-ului, pe baza:

 1. Identificării unei chemări și a unor abilități în acest sens;
 2. Existenței unui praxis personal coerent cu lucrarea Asociației;
 3. Existenței acordului persoanei de a intra în procesul de evaluare și de a urma acest traseu de dezvoltare profesională;
 4. Existenței Certificatului de Formator sau de Consilier de Dezvoltare Personală ce conferă, împreună cu certificarea internă, cadrul legal de desfășurare a acestei munci.

 

7. EVALUAREA INTERNĂ a formatorului cuprinde:

 1. Evaluarea cunoștințelor de specialitate – furnizate în cadrul cursurilor de psihologie patristică.
 2. Răspunsurile la două chestionare ample ce vizează: Principiile ce stau la baza organizării ședințelor de formare și Personalitatea formatorului.
 3. Rezolvarea a 20+ situații problematice ce pot apărea în cadrul ședințelor de formare.
 4. Prezentare studii de caz. Analiză după o grilă prestabilită și discuții libere.
 5. Organizarea unei ședințe de formare individuală, cu feedback la final din partea participantului și a formatorului.
 6. Interviul final. O probă unde viitorul formator trebuie să facă față unor situații neașteptate, să răspundă la orice fel de întrebare și unde sunt evaluate spontaneitatea, stabilitatea emoțională și discernământul aplicat.
 7. Etapa de supervizare: minim 1 an - maxim 3 ani, în funcție de nevoile formatorului constatate în cadrul evaluării interne.

Statutul de FORMATOR DUPĂ PRINCIPII DE PSIHOLOGIE PATRISTICĂ poate fi dobândit de orice persoană cu studii superioare care devine SIMPATIZANT ACTIV al Asociației și care parcurge pașii de mai sus, indiferent de specializarea dobândită anterior.

Durata de formare este determinată de:

1. Gradul de implicare al Simpatizantului Activ în propriul proces de formare individuală (asumarea traseului de creștere lăuntrică, dezvoltarea de abilități ființiale, existența și aprofundarea continuă a praxis-ului personal, etc.);

2. Modul în care își prioritizează celelalte componente ale procesului de formare, în funcție de contextul său de viață (participarea la cursuri, Clubul VoP, etc.).

Experiența ne-a arătat că durata de formare necesară este de minim: 4-5 ani. În cazuri excepționale, această perioadă poate fi mai scurtă.

Română

Engleză

Italiană

English

 © 2021 Asociația de Psihologie Patristică Praxis
@Textele de autor ce apar pe pagina Asociației noastre sunt protejate de legea dreptului de autor și nu este permisă copierea lor integrală sau parțială fără citarea sursei.