ASOCIAȚIA DE PSIHOLOGIE PATRISTICĂ PRAXIS

PENTRU O ȘTIINȚĂ A SUFLETULUI ÎNTRU TRADIȚIE

SPECIFICUL FORMĂRII ȘI FORMATORI 

 • Psihologia patristică este un domeniu de pionierat, dezvoltat la nivel național și internațional de Dr. Psih. Simona Ciobanu. 
 • Formarea după principiile de psihologie patristică are la bază metoda interdisciplinară dezvoltată și prezentată în: Ciobanu, S., Psychological and Spiritual Illness in the View of Modern Psychotherapy and the Philokalia, 2014. 
 • Principiul călăuzitor urmărit îndeaproape în procesul de formare este acesta: ‚Binele nu este bine dacă nu este făcut bine’.  
 • La acest moment mai există un singur formator după principiile de psihologie patristică, acreditat în cadrul Asociației noastre. 
 • Ambii își desfășoară activitatea în prezent la sediul Asociației din București, oferind și ședințe online, după caz.

CUM SOLICIT O ȘEDINȚĂ DE FORMARE 

 • Trimiteți un email pe adresa contact@patristicpsychology.com  în care să descrieți în mare problema cu care vă confuntați și lăsați un număr de telefon, unde să puteți fi contactat direct.
 • În cel mai scurt timp, veți fi contactat telefonic. Dacă problema dv. intră în aria noastră de competență, veți fi programat pentru o ședință de evaluare, în cadrul căreia se va stabili cum vă putem susține în continuare.
 • Este necesar să fiți/deveniți Simpatizant Activ al Asociației pentru a beneficia de ședințe individuale. Cu privire la acestea, veți fi informat în cadrul ședinței de evaluare. 
 • Este necesar să semnați Acordul de confidențialitate, înainte de demararea ședințelor propriu-zise. 
 • Înainte de a ne transmite o solicitare, vă recomandăm să luați contact cu universul domeniului și metodei noastre, audiind interviurile din secțiunea: EMISIUNI

RĂSPUNSUL NOSTRU LA SOLICITAREA DE FORMARE 

Depinde de:

 1. Tipul de problemă (dacă intră în aria noastră de competență). 
 2. Disponibilitatea de timp a unui formator. Numărul de locuri este redus întrucât procesele de formare sunt de lungă durată și pot fi preluate doar de cei doi formatori. 
 3. Potrivirea dv. cu intervalul orar disponibil din programul formatorului. 
 4. Capacitatea dv. de a beneficia de metoda noastră de lucru. 

CÂT DUREAZĂ 

Procesele de formare idividuală sunt diferite ca durată în funcție de:

 1. Tipul de problemă. 
 2. Frecvența ședințelor.
 3. Capacitatea Simpatizantului de a pune în practică metoda noastră de lucru. 
 4. Contextul de viață al Simpatizantului care influențează direct disponibilitatea de lucru cu sine. 

ETAPELE PROCESULUI DE FORMARE

 • Etapa de evaluare (ședința inițială, stabilirea obiectivelor de formare, înscrierea ca Simpatizant Activ, semnarea Acordului de confidențialitate). 
  1.  Etapa de formare propriu-zisă (cu o frecvență săptămânală, variabilă ca durată, cu stabilirea și urmărirea praxiemelor și cu o evaluare permanentă a progresului).
 • Etapa de consultanță (cu o frecvență lunară sau mai rar, în funcție de nevoile Simpatizantului). 

UNDE SE DESFĂȘOARĂ 

Ședințele de formare individuală se desfășoară:

 •  În format fizic – la unul dintre cele două sedii din București ale Asociației.
 •  În format online.

LIMBILE DE LUCRU 

Română

Engleză

Italiană 

FORMATORI DUPĂ PRINCIPIILE DE PSIHOLOGIE PATRISTICĂ 

Principiul patristic călăuzitor urmărit îndeaproape în procesul de formare al formatorilor este acesta: ‚Nu poți deveni doctor al altuia, dacă nu ești doctor pentru tine însuți’. 

ETAPELE FORMĂRII DE FORMATORI 

 1. Dobândirea statutului de SIMPATIZANT ACTIV (vezi secțiunea: SIMPATIZANT). 
 2. FORMAREA INDIVIDUALĂ (vezi pașii de mai sus – FORMARE-PUBLICUL LARG).
 3. Parcurgerea cursurilor de DEZVOLTARE PERSONALĂ, puse la dispoziție de Asociație. 
 4. Dobândirea statutului de Voluntar Praxis și implicarea în activitățile Clubului VoP. 
 5. Parcurgerea cursurilor de PSIHOLOGIE PATRISTICĂ, puse la dispoziție de Asociație. 
 6. PROPUNEREA PENTRU EVALUAREA INTERNĂ prin numire de către unul din membrii Board-ului, pe baza:
 • Identificării unei chemări și a unor abilități în acest sens;
 • Existenței unui praxis personal coerent cu lucrarea Asociației;
 • Existenței acordului persoanei de a intra în procesul de evaluare și de a urma acest traseu de dezvoltare profesională;
 • Existenței Certificatului de Formator sau de Consilier de Dezvoltare Personală ce conferă, împreună cu certificarea internă, cadrul legal de desfășurare a acestei munci.
 1. EVALUAREA INTERNĂ a formatorului cuprinde:
 1. Evaluarea cunoștințelor de specialitate – furnizate în cadrul cursurilor de psihologie patristică.
  2. Răspunsurile la două chestionare ample ce vizează: Principiile ce stau la baza organizării ședințelor de formare și Personalitatea formatorului.
  3. Rezolvarea a 20+ situații problematice ce pot apărea în cadrul ședințelor de formare.
  4. Prezentare studii de caz. Analiză după o grilă prestabilită și discuții libere.
  5. Organizarea unei ședințe de formare individuală, cu feedback la final din partea participantului și a formatorului.
  6. Interviul final. O probă unde formatorul trebuie să facă față unor situații neașteptate, să răspundă la orice fel de întrebare și unde sunt evaluate spontaneitatea, stabilitatea emoțională și discernământul aplicat.
  7. Etapa de supervizare: minim 1 an – maxim 3 ani, în funcție de nevoile formatorului constatate în cadrul evaluării interne.

TIPUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ANTERIOARĂ 

 • Statutul de FORMATOR DUPĂ PRINCIPII DE PSIHOLOGIE PATRISTICĂ poate fi dobândit de orice persoană cu studii superioare care devine SIMPATIZANT ACTIV al Asociației și care parcurge pașii de mai sus, indiferent de specializarea dobândită anterior. 

CÂT DUREAZĂ

Durata de formare este determinată de: 

 1. Gradul de implicare al Simpatizantului Activ în propriul proces de formare individuală (asumarea traseului de creștere lăuntrică, dezvoltarea de abilități ființiale, existența și aprofundarea continuă a praxis-ului personal, etc.) 
 2. Modul în care își prioritizează celelalte componente ale procesului de formare, în funcție de contextul de viață actual (participarea la cursuri, Clubul VoP, etc.)

Experiența ne-a arătat că durata de formare necesară este de minim: 4-5 ani. 

LIMBILE DE LUCRU 

Română

Engleză

Italiană 

English

 © 2021 Asociația de Psihologie Patristică Praxis
@Textele de autor ce apar pe pagina Asociației noastre sunt protejate de legea dreptului de autor și nu este permisă copierea lor integrală sau parțială fără citarea sursei.