Dialoguri de rouă

Proiectul Dialoguri de rouă al asociaţiei noastre doreşte să răspundă unor interogaţii fiinţiale din perspectiva psihologiei patristice, interogaţii izvorâte din zone ale sufletului ce se doresc a fi înrourate. Dialogurile propun o transpunere a tezaurului patristic în limbajul omului modern, folosind metoda cercetării de graniţă şi o sinteză întru tradiţie.

Roua este tema aleasă pentru prezenţa noastră online şi în viziunea noastră reflectă o serie de aspecte comune cu activitatea pe care o desfăşurăm, reuşind să sublinieze diferite nuanţe ale creşterii lăuntrice, precum:

Zorii schimbării lăuntrice;2344
Sudoarea persistenţei în efortul de transformare şi creştere;
Lacrimile care curăţesc vederea lăuntrică;
Claritatea ca rezultat al limpezirii noetice;
Puritatea ca efect al primenirii sufleteşti;
Firescul creşterii şi devenirii noastre;
Bucuria ce însoţeşte drumul către ‘împărăţia dinlăuntru’.

Invitat permanent: Psih. Dr. Simona Ciobanu

Tema primului dialog: Dar şi Dăruitor
Agendă de lucru: Dialogurile au o frecvenţă lunară

Lansarea proiectului şi audiţia primului dialog a avut loc în data de 2 februarie 2016, la Grand Hotel Continental, sala Tonitza. 

Cei interesaţi pot sugera teme de discuţie ce vor fi tratate din perspectiva psihologiei patristice, la adresa de email: contact@patristicpsychology.com