ASOCIAȚIA DE PSIHOLOGIE PATRISTICĂ PRAXIS

PENTRU O ȘTIINȚĂ A SUFLETULUI ÎNTRU TRADIȚIE

PSIHOLOGIE PATRISTICĂ 

MOTTO-UL sub care se desfășoară toate cursurile noastre de specialitate este: ‚Nu există nimic mai plin de iubire decât Adevărul’ – Sf. Fotie cel Mare (aprox. 810 – aprox. 890). 

Președintele Asociației noastre, Dr. Psih. Simona Ciobanu, a așezat sub acest motto întreaga activitate de cercetare, creare și predare a cursurilor de psihologie patristică, încă de la susținerea primului curs de Psihologie și Psihoterapie în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, Iași, începând cu anul 2013.  

 

PRINCIPIUL PATRISTIC CĂLĂUZITOR care stă la baza formării specialiștilor și a organizării cursurilor de specialitate este acesta: ‚Nu poți deveni doctor al altuia, dacă nu ești doctor pentru tine însuți’.CURS APLICATIV – NOI PERSPECTIVE ÎN PSIHOLOGIE ȘI PSIHOPATOLOGIE 

MOTTO-UL sub care se desfășoară toate cursurile noastre de specialitate este: ‚Nu există nimic mai plin de iubire decât Adevărul’ – Sf. Fotie cel Mare (aprox. 810 – aprox. 890). 

Președintele Asociației noastre, Dr. Psih. Simona Ciobanu, a așezat sub acest motto întreaga activitate de cercetare, creare și predare a cursurilor de psihologie patristică, încă de la susținerea primului curs de Psihologie și Psihoterapie în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, Iași, începând cu anul 2013.  

 

PRINCIPIUL PATRISTIC CĂLĂUZITOR care stă la baza formării specialiștilor și a organizării cursurilor de specialitate este acesta: ‚Nu poți deveni doctor al altuia, dacă nu ești doctor pentru tine însuți’.

 

METODA 

Metodologia interdisciplinară utilizată în tratarea subiectelor este aceea a cercetării de graniţă, o abordare comparativă ce permite identificarea elementelor de diferenţiere şi similaritate între perspectivele analizate.

Aplicațiile utilizate în fiecare modul permit un acces nemijlocit la cunoașterea dinamicii intrinseci a subiectelor abordate. 

Pe lângă cunoștințe interdisplinare, aplicații și studii de caz, cursul conține și o puternică componentă de dezvoltare personală, pe linia dobândirii de competențe și abilități ființiale, în conjuncție cu praxis-ul personal. 

 

OBIECTIVE 

 • Predarea unei noi direcţii ce propune un alt fel de a conceptualiza problematica psihismului/sufletului uman, într-un cadru antropologic nou, hristologia
 • Familiarizarea cursanţilor cu acest domeniu de cercetare ştiinţifică, cu metoda şi aplicaţiile sale practice, precum şi cu limbajul nou, specific abordării interdisciplinare.
 • Aprofundarea noii perspective de cercetare şi a metodelor de lucru predate (interdisciplinară, patristică, etc.)

 

TEMATICĂ 

Vă prezentăm mai jos, cu titlu de exemplificare, câteva dintre temele abordate în cadrul cursului: 

 • Unde suntem? Încadrarea paradigmei psihologiei patristice în spațiul științific contemporan;
 • Metoda cercetării de graniță și a conceptelor ce ‘călătoresc’ interdisciplinar; 
 • Inconștientul – perspectivă interdisciplinară;
 • Mecanismele de apărare ca mecanisme de agresare/autoagresare;
 • Elemente/noțiuni de anatomie lăuntrică. 
 • Procesul de Hristo-actualizare;
 • Despre gânduri – perspectivă interdisciplinară;
 • Aplicație: gândul invidiei;
 • Tripartiția: în psihanaliză și psihologia patristică; 
 • Inima în viziunea patristică; 
 • Despre iubire: agape și eros;
 • Credința și/sau capacitatea de încredințare;
 • Inteligența emoțională și spirituală: corelate patristice. 
 • Aplicație: perechea grijă-îngrijorare și dificultățile diagnosticării ei. 
 • Boli psihice și/sau spirituale versus sănătate psihică și/sau spirituală;

 

ORGANIZARE 

 • Cursul este structurat în nouă module;
 • Urmează, în mod obișnuit, structura calendarului academic (octombrie –iunie); 

Pentru mai multe informații vezi: Când se vor mai organiza cursuri și cum mă pot înscrie la ele?  

 • Pot fi organizate în format fizic și/sau online;
 • Participarea la curs impune frecventarea tuturor modulelor, semnarea unui Regulament de curs și a unui Acord de confidențialitate
 • Parcurgerea cursului NU presupune obținerea unei diplome de participare  sau a altei forme de certificare. Formarea specialiștilor în Asociația noastră urmează un alt tip de traseu. 

Pentru mai multe informații vezi secțiunea: FORMARE – FORMATORI

 

ACCESUL LA CURS 

  • Cursul nu este limitat la cei cu studii de specialitate și poate fi accesat de persoanele care au deja sau dobândesc calitatea de Simpatizant Activ al Asociației; 
  • Au prioritate cei care dețin deja statutul de Simpatizant Activ, indiferent de tipul de pregătire profesională anterioară; 
  • Cei care dobândesc calitatea de Simpatizant Activ odată cu înscrierea la acest curs, vor parcurge în plus, în cadrul etapei de selecție, și un interviu preliminar;
 • Pentru mai multe informații accesați secțiunea: SIMPATIZANT.

 

LEGĂTURI 

Pentru mai multe informații vezi următoarele secțiuni din site: 

 • Când se vor mai organiza cursuri și cum mă pot înscrie la ele?  
 • FORMARE – FORMATORI 
 • SIMPATIZANT
 • Ce înseamnă să fii Simpatizant Activ al Asociației?  
 • Cum pot deveni Simpatizant Activ al Asociației?
 • De ce anume beneficiază Simpatizantul Activ al Asociației? 
 • Există un program dedicat pentru cei cu studii în domeniul psihologie/teologie? 
 • Dacă sunt student la psihologie/teologie/medicină pot participa la cursuri? 
 • EMISIUNI 
English

 © 2021 Asociația de Psihologie Patristică Praxis
@Textele de autor ce apar pe pagina Asociației noastre sunt protejate de legea dreptului de autor și nu este permisă copierea lor integrală sau parțială fără citarea sursei.