Noi perspective în Psihologie și Psihopatologie

Noi perspective în Psihologie și Psihopatologie

Curs Aplicativ
-abordare interdisciplinară-

Vă invităm să susţineţi activitatea de cercetare a asociaţiei noastre participând la acest curs.

Momentan nu se mai fac înscrieri la acest curs.
Cursul se va continua într-o formă online care se află în pregătire. Vă invităm să urmăriți site-ul nostru pentru a afla când va fi lansată această nouă versiune și dacă vă interesează.

Informații Generale

    1.Metodologia utilizată în tratarea subiectelor este aceea a cercetării de graniţă, o abordare comparativă ce permite identificarea elementelor de diferenţiere şi similaritate între perspectivele analizate.

    2.Atmosfera la curs este interactivă, putându-se pune întrebări şi dezbate o serie de subiecte în timpul desfăşurării lui.

19830170_1544852865535616_351059358_o

Obiectivele cursului

1. Familiarizarea specialiştilor/cursanţilor cu acest domeniu de cercetare ştiinţifică, cu metoda şi aplicaţiile sale practice, precum şi cu limbajul nou, specific abordării interdisciplinare.

2. Aprofundarea noii perspective de cercetare abordată în cadrul cursurilor, precum şi a noilor metode de lucru predate (interdisciplinară, patristică, samd).

3. Prin informaţiile oferite în acest curs se pun bazele unei noi direcţii de abordare ce propune un alt fel de a conceptualiza problematica psihismului/sufletului uman, într-un cadru antropologic nou, hristologic.

Tematică curs (prima parte)

Vă aşteptăm într-o atmosferă deschisă şi prietenoasă să vorbim despre o serie de subiecte precum:

1. Unde suntem? Încadrarea paradigmei în spaţiul ştiinţific contemporan
2. Metoda cercetării de graniţă şi a conceptelor ce „călătoresc” interdisciplinar
3. Inconştientul – perspectivă interdisciplinară
4. Mecanismele de apărare ca mecanisme de agresare/autoagresare
5. Anatomia proiecţiei – mecanism de graniţă
6. Elemente/noţiuni de anatomie lăuntrică 1
7. Elemente/noţiuni de anatomie lăuntrică 2
8. Procesul de Hristo-actualizare
9. Despre gânduri – perspectivă interdisciplinară
10. Aplicaţie – gândul invidiei
11. Inima în viziunea patristică
12. Despre Iubire – Agape şi Eros
13. Credinţa şi/sau capacitatea de încredinţare
14. Răbdarea – analiză de concept şi aplicaţii practice
15. Tripartiţia – în psihanaliză şi în psihologia patristică
16. Inteligenţa emoţională şi spirituală – corelate patristice
17. Aplicaţie: perechea „grijă-îngrijorare” şi dificultăţile diagnosticării ei
18. Boli psihice şi/sau spirituale versus sănătate psihică şi/ sau spirituală
19. Boala lăuntrică pe drumul dinspre ‘chip’ spre ‘asemănare’

*Lectorul cursului îşi rezervă dreptul de a modifica tematica în funcţie de nevoile participanţilor observate pe parcursul desfăşurării acestuia.

Lectorul cursului

Psih. Dr. Simona Ciobanu este psiholog – cercetător şi doctor în teologie al Universităţii din Durham, Marea Britanie. Domeniul său de specializare este cercetarea de graniţă (psihologie şi teologie patristică), metodă elaborată special pentru abordarea interdisciplinară a acestor două domenii ce este dezvoltată în lucrarea sa de doctorat – Psychological and Spiritual Illness in the View of Modern Psychotherapy and the Philokalia – publicată în 2014.

Ca practician are o experienţă extinsă în domeniul educaţional, atât în ţară cât şi în străinătate, lucrând cu diferite categorii de copii şi familiile acestora. Activitatea sa include şi lucrul cu adulţii cu dizabilităţi fizice şi mintale. Din 2007 activitatea sa principală vizează cercetarea pe textul patristic şi dezvoltarea unei metode de intervenţie bazate pe acesta.

Odată cu restabilirea sa în ţară, în anul 2013, a înfiinţat la Bucureşti împreună cu alţi susţinători ai acestui domeniu, Asociaţia de Psihologie Patristică Praxis, a cărei primă preşedintă este. Activitatea sa principală vizează cercetarea şi promovarea unei psihologii bazată pe scrierile Sfinţilor Părinţi, printr-o serie de metode care să permită coerenţa cu duhul acestor scrieri şi care să fie adaptate mentalului omului din zilele noastre.

De la revenirea în ţară aceste preocupări ale sale au fost concretizate în: ţinerea unui curs universitar (2013-2014) unde a putut împărtăşi câteva aspecte din cercetările întreprinse în spaţiul patristic în ultimii 15 ani; a răspuns invitaţiei ‚Cercului de seri catehetice’ organizat de o biserică din centrul Bucureştiului unde a tratat o serie de subiecte propuse de membrii acestui cerc; este invitat lunar al emisiunii ‚Viaţa de familie’ de la Radio Trinitas unde abordează o serie de subiecte propuse de părinţi; susţinerea cursului-pilot “Noi perspective în psihologie şi psihopatologie” în Bucureşti, Îaşi, Timişoara (2014); din februarie 2015 oferă acest curs lunar unei grupe de cursanţi care s-a format la Bucureşti.